"כל אדם זקוק למקום בו יוכל לצאת מדעתו בשלווה"

(אדוארד אבי)